Facebook chat
0 - 1,850,000 đ        

Cảm Âm Thằng Cuội

Cảm Âm Thằng Cuội
OST: Tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xan

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to 
Fá ré dó ré fa, dó la la sol-la 
Có thằng Cuội già, ôm một mối mơ… 
Dó mi re-fa do, fa re fa sol la fa 
Lặng im ta nói Cuội nghe 
Fa sol dó, dó dó-ré fa-sol dó 
"Ở cung trăng mãi làm chi" 
Dó ré fá fá fá-sól dó-ré fá 
Bóng trăng trắng ngà có cây đa to 
Fá ré dó ré fa, dó la la sol-la 
Có thằng Cuội già, ôm một mối mơ… 
Dó mi re-fa do, fa re fa sol la fa

Hỗ trợ online
  • MR. VINH
  •   01676920121
  • Phone : 01676920121
  • Phone : 098 767 52 53
Fanpage
Quy trình sản xuất


Review Dizi xanh ngọc 2 khúc

Vui lòng đợi ...

Đặt mua sản phẩm

Xem nhanh sản phẩm